P
P A R O L A N D
               

SITE SEARCH:HOME > W02 > wi


WORD : wi

LENGTH : 02

ALFAGRAMMA : iw

PHRASES THAT BEGIN WITH : wi

wi fi or the time of these are the same thing the ethernet protocol that
wi dziemy niej ko ci by dominuj si czasach tote musia on upa wraz feudalizmem
wi cej to robili tym bardziej popadali zale od ko cio nawet nie wiedz o
wi kszo ci miasta nim nie okrzep one tak i by mog dalej broni si
wi cej ko ci regulowa te wczas i kontrolowa prac i wi ta rozw te
wi ta rozw te ko ci nieodzownie nie dla jednostek i rodzin ale i dla
wi kszo o ci kt re ko ci posiada pa stwie germa scy pozostawili jego
wi cone miejsce ile duchowie stwo musia o przez to straci niemal e nie by
wi zn potem pobo mia nadto okazji aby tworzy fundacje i rozdawa dobra duchowie
wi kszej mierze do ko cio dobra ko cielne by najlepiej uprawne najg ciej
wi doch i si kt ko ci nich czerpa by wi ksze od kt re
wi ksze od kt re dawa szlachcie lub koronie asno ziemska rozmiar doch ten jednak
wi kszo jego dochod stwa odnosi ko ci nie tyle dzi ki przewadze co umys
wi cej od niej nie dobra jego by bardziej dochodowe ale ko ci wnie i
wi stosunku do nich na og agodny pod pastora em biskupim o si naprawd dobrze
wi odsetek ludno ci wiec te zarazem coraz to wi stawa si wp yw ko
wi stawa si wp yw ko cio na ca e spo ecze stwo podobnie jak
wi ksz pot albo jego strony ko ci zaw adn ca ym yciem wi cie
wi cie i duchowym zr si istnieniem ludu ko cielny spos my lenia przeszed
wi we oszech francji hiszpanii anglii niej niemczech najp niej na nocy i we cz
wi plemieniu frank kr frank sojuszu ow ko cio po o podwaliny pod zjednoczenie


HOME > W02 > wi


3379575339 XB461DIAll the data are automatically, even if carefully collected from publicly available sources. The phrases are selected automatically and are not meant to express our opinions. The content and opinions expressed are solely on behalf of the authors of the sentences.

info@centrohd.com

RANDOMAMAZON NEW!!

TIPOGRAFIA LAMPOESTAMPO

CENTROHD